Stichting Jeugd en Wijkwerk Beeklust-Ossenkoppelerhoek en Groeneveld

 

Het bestuur van de Stichting nodigt de wijkbewoners uit
                                 voor een reactie.

Heeft u plannen maar geen geld, stuur uw plannen en het  bestuur gaat kijken naar mogelijke financiŽle ondersteuning.

Contact via het contactformulier of:
                            bestuur@veurbrook.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  foxyform

 

 

 

Hit Counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               04 March 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 maart 2015. Het verdwijnen van Ziggo zorgt voor verandering bij 't Veurbrook.
Door het vertrek van Ziggo als leverancier van internet en mail heeft het bestuur van 't Veurbrook ook een overstap moeten maken. En het zelfde heeft plaatsgevonden met de website. De website www.veurbrook.nl wordt binnenkort weer online beheerd door het bestuur. De huidige site zal dan worden overgeheveld. Het internet adres van het bestuur; bestuur@veurbrook.nl is ook enige tijd offline geweest, maar dat is ondertussen hersteld.

2 februari 2015. College gemeente Almelo wil geen rechtszaak inzake naam.
Op het verbouwde wijkcentrum verscheen opeens de naam 't Nieje Veurbrook. Het bestuur van de Stichting 't Veurbrook heeft door middel van haar advocaat het College van burgemeester en wethouders hierop aangesproken en dat de naam geen onderscheidend vermogen heeft van de naam van de Stichting 't Veurbrook. Het College heeft de eis neergelegd bij de stadsadvocaat. En na geruime tijd heeft het College besloten het niet op een rechtszaak aan te willen laten komen. Hierop is dan ook weer de naam van het wijkcentrum verwijderd. Tot op heden is er geen nieuwe naam.
Het bestuur van de Stichting 't Veurbrook heeft aangegeven dat die naam het beste "de Ossenkop" zou kunnen zijn.
Maar het Bestuur van de Stichting is er nog niet. De Stichting heeft zelfs na dat het wijkgebouw gedwongen moest worden verlaten de energierekeningen voldaan evenals andere rekeningen. Deze zullen nog gedeclareerd worden bij of de gemeente of bij Accres Exploitatie B.V.


FinanciŽle hulp van het Veurbrook voor De Klup, bewoners en circus

De stichting Veurbrook heeft in haar nieuwe rol als wijkfonds de eerste aanvragen behandeld en  toegewezen. Stichting de Klup Twente ontving uit handen van voorzitter Wim Brouwers en secretaris Hennie Nijhuis van het fonds een bijdrage van Ä1000 voor de aanschaf van zes grote dakplatanen voor in de nieuwe beleef- en beweegtuin rond het Meester Siebelinkhuis.

Meer dan 40 jaar lang was stichting Veurbrook de organisatie die zorgde voor een groot, gevarieerd en levendig aanbod wijkactiviteiten in wijkcentrum Veurbrook aan de Jan Tooropstraat. De gemeente maakte daar een eind aan; de stichting kon niet langer het wijkcentrum huren. Het pand werd verbouwd en onlangs heropend, maar in plaats van ít Veurbrook zwaait daar nu een instelling uit Apeldoorn, Accres de scepter.

Het bestuur van stichting Veurbrook heeft besloten om zich in te blijven zetten voor de wijken Beeklust Ossenkoppelerhoek. Niet langer door activiteiten te organiseren, maar door activiteiten en voorzieningen in de wijk mogelijk te maken met wat financiŽle ondersteuning. Daarvoor gebruikte ze het vermogen dat ze door eigen inzet heeft vergaard.

Het activiteitencentrum Meester Siebelinkhuis van stichting de Klup Twente ligt in het werkgebied van het nieuwe fonds. De Klup vroeg het Veurbrookfonds om financiŽle hulp voor de aanleg van haar beleef- en beweegtuin. Volgens de bestuurders Brouwers, Nijhuis en Rozenboom voldeed de aanvraag van De Klup Twente aan de voorwaarden van het Veurbrookfonds. ĎDe beleef- en beweegtuin is een heel mooi plan waarvan de hele wijk gaat profiteren. Het wordt vast en zeker hartstikke mooií, aldus Hennie Nijhuis, die samen met voorzitter Brouwers de enveloppe met daarin een bedrag van Ä1000 kwam brengen. De enveloppe werd voor De Klup Twente in ontvangst genomen door deelnemers Diny Ballast en Faruk Alkan. Het geld zal worden gebruikt voor het maken van een beeldbepalend onderdeel in de tuin: een nieuw terras met dakplatanen aan de voorzijde van het Siebelinkhuis. De aanleg van de tuin start op 28 april, de bomen komen in juni.

Behalve De Klup Twente heeft intussen ook de bewonersvereniging van de nieuwbouwcomplexen Beekzijde en Beekzicht aan de Rombout Verhulstlaan hulp gekregen van het Veurbrookfonds. Dat schafte voor de bewonersvereniging een vaatwasser aan voor in de activiteitenruimte. In juni financiert het fonds een nieuw en heel bijzonder jeugdevent voor de leerlingen van alle basisscholen uit de wijk. Het evenement bestaat onder meer uit een jeugdcircus, een clownvoorstelling en workshops. Voor de organisatie van dat jeugdevent werkt het Veurbrookfonds samen met de activiteitengroep Beeklustpark.

Aanvragen indienen

Organisaties en instellingen uit de wijken Beeklust en Ossenkoppelerhoek kunnen een financiŽle bijdrage aanvragen bij stichting Veurbrook als ze activiteiten opzetten of projecten uitvoeren waarvan bewoners uit beide wijken mee profiteren.  Aanvragen kunnen ingediend worden bij bestuur@veurbrook.nl 

U kunt uw reacties nu nog doorgeven aan: bestuur@veurbrook.nl
U kunt ook gebruik maken van het hiernaast bijgevoegde contact formulier.


______________________________________________________________________________________________
31 maart 2014. Wijziging samenstelling bestuur.
Haini van der Sleen heeft zijn functie als voorzitter van het bestuur van 't Veurbrook neergelegd en voor hem in de plaats is teruggekomen de voor iedereen bekende Wim Brouwers.

31 maart 2014. Bestuur actief en blijvend voor de wijken.
Het lijkt er op dat de wijkcommissie Ossenkoppelerhoek, die nog steeds niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de wijken Beeklust en Groeneveld in de steek laat en zich alleen nog wenst te richten op de Ossenkoppelerhoek.
Het bestuur richt zich er op om voor de hele doelstelling van de Stichting actief te blijven en derhalve voor alle genoemde wijken.

 

2 december 2013. Naam 't Nieje Veurbrook niet acceptabel.
De nieuwe naam van het wijkgebouw aan de Jan Tooropstraat zou 't Nieje Veurbrook moeten gaan worden. Deze naam is voor de Stichting 't Veurbrook niet acceptabel. Er zit onvoldoende onderscheidend verschil in. Het kan ook niet zijn dat iemand op zijn winkel zet het Nieuwe Albert Heijn of het Nieuwe Mac Donalds. In het verleden heeft het Almelose horecabedrijf Mac Jojo ook al de naam moeten wijzigen om dat Mac Donalds de naam van Mac Jojo niet acceptabel vond. Indien deze naam gevoerd gaat worden dan zal de Stichting deze door middel van een gerechtelijke procedure laten verbieden.

6 december 2013. Vertraging bouw wijkgebouw door college.
In de TC Tubantia van heden wordt er gesuggereerd dat het bestuur van de Stichting 't Veurbrook er schuldig aan zou zijn dat de verbouw van het wijkgebouw vertraging zou hebben opgelopen. Niets is echter minder waar. Het bestuur heeft veel te vroeg opdracht gekregen van de gemeente om het gebouw te ontruimen. Daardoor moesten activiteiten noodgedwongen elders worden ondergebracht en heeft het bestuur extra kosten moeten maken. Kosten die trouwen tenslotte in de aanloop van een rechtszaak tegen de gemeente inzake de subsidie alsnog door de gemeente zijn betaald. Maar dat had helemaal niets met de verbouw te maken. Per voorkomend geval dat de aannemer werd aangesproken op het trage werken werd er medegedeeld dat verbouw op schema van de gemeente lag. Het kwam daarbij voor dat er dagen geen bouwvakkers op de bouwplaats waren. Dus het gestelde in de TC Tubantia, die zelfs geen ruggespraak heeft gehouden met het bestuur, is niet volledig onjuist maar ook zeer tendentieus. Er kan rustig gesproken worden van stemmingmakerij


4 december 2013. Toespraak bestuur Stichting 't Veurbrook in Wijkplatform.
Voormalig bestuurslid Wim Brouwers heeft tijdens het laatste wijkplatform een toespraak gehouden. In de thans aan de wijkbewoners toegezonden "Veurbode" wordt maar minimaal iets gezegd over hetgeen door het bestuur naar voren is gebracht.
Hierbij de integrale tekst. Klik op deze link.

13 november 2013. Oude website off-line.
De voormalige website van het bestuur van de Stichting 't Veubrook:
www.wijkcentrum-veurbrook.nl  is per heden van het internet gehaald.

Het wijkgebouw zal op 6 december 2913 weer open gaan maar dan onder de verantwoordelijkheid van Accres Exploitatie B.V. met als enig aandeelhouder Accres Apeldoorn B.V. met als grootste aandeelhouder de gemeente Apeldoorn.
Het wijkgebouw zal door de gemeente Almelo en dus op kosten van de burgers van Almelo volledig worden ingericht.

De Europese Commissie bekijkt thans of er ten aanzien van de subsidie welke aan Accres Exploitatie B.V. wordt gegeven geen sprake is van onrechtmatige staatssteun.

 

Dubbel klik op de foto.

 

't